הקמת מרכז גיוס מחנה ג'למה

ביצוע 2 מבני משרדים בני 3 מפלסים בשטח של כ – 1,800 מ"ר כ"א. ביצוע 2 מבני גנרטור ומבנה אנרגיה. פיתוח סביבתי הכולל: רחבת חניה, מדרכות, כבישים ותאורה.