מט"ש רהט

מט"ש רהט

הרחבת מכון טיהור שפכים רהט לספיקה של 12,500 מק"י ושדרוגו לאיכות קולחין שלישונית .

Previous Image
Next Image

info heading

info content