התקנת קווי דלק בחזית הכניסה לבתי הזיקוק
השחלת צינורות "30 בתוך שרוול "42 כולל ספייסרים וצינורות "4 PE

התקנת קווי דלק בחזית הכניסה לבתי הזיקוק

התקנת קווי דלק בחזית הכניסה לבתי הזיקוק

Previous Image
Next Image

info heading

info content