PV סולרי

PV סולרי

טכנולוגיה זו פותחה לפני כ100 שנה לשימושים מיוחדים (תחנות בחלל, משתמשים אוטונומיים)

המתקן הסולארי מתבסס על המרה של אנרגיה שמקורה הוא אין-סופי (השמש)
אנרגיה נקייה 100% ללא פליטות מזהמים. לפי ועדת קנדל חוסך למשק הישראלי עלויות מתקן PV מייצר אנרגיה של 60 אג' ל- kwh

[tribulant_slideshow gallery_id=27]