שדרוג תחנות שאיבה איגודן

שדרוג תחנות שאיבה איגודן

שדרוג 5 תחנות שאיבה לביוב של איגודן .כולל הוספת משאבות ראשיות, התקנת מגוף בקוטר "64 על קו קיים AY   (עומק 20 מ') .

והקמת ת"ש זרימות קייציות על נחל איילון . היקף כספי כ- 22 מיליון ₪.

Previous Image
Next Image

info heading

info content