בריכת המורים – 50,0000 מ"ק קו מחבר אבו גוש לבריכת המורים – קטע בדרך הגישה לבריכה דרך גישה לבריכת המורים

בריכת המורים – 50,0000 מ"ק קו מחבר אבו גוש לבריכת המורים – קטע בדרך הגישה לבריכה דרך גישה לבריכת המורים

"מקורות" מקימה סמוך לישוב הר אדר, בריכת בטון מקורה בנפח איגום של 50,000 מ"ק מים מצינורות פלדה בקוטר "36 ובאורך של כ – 980 מ' וסלילת דרך גישה לבריכה באורך של כ – 1,130 מ' אשר קו הפלדה יונח תחתיה.

העבודה כוללת בין היתר עבודות צנרת מערכות צנרת עיליות ותת קרקעיות, עבודות בטונים, הקמת הבריכה מבטון דרוך, עבודות עפר, עבודות שיקום נופי, עבודות אספלטים, עבודות לביצוע הסדרת התחברות לכביש מס' 425 באמצעות צומת קבועה, עבודות תמרור, בטיחות, צביעה, חשמל ותאורה.

[tribulant_slideshow gallery_id=18]