לסיכו ק.ר.

LESICO KR INFRASTRUCTURE

פרטי החברה

חברת לסיכו ק.ר.הוקמה בשנת 2018 בדרום קרולינה, שבארה"ב.

החברה עוסקת בתשתיות והסדרי תנועה.