תחנות שאיבה ביוב

תחנות שאיבה ביוב

בפרויקט זה, השפכים הנכנסים למכון הטיפול נאספים מהעיר שבה מבוצע הטיפול ומיישובי הסביבה, זאת באמצעות תשתית ביוב מתקדמת ומסועפת.

התשתית כוללת בנוסף קווי ביוב באורך של כ-400 ק"מ ו-17 תחנות שאיבה שונות לביוב המעבירות את השפכים לתחנת שאיבה הממוקמת באזור. השפכים המגיעים למכון הטיפול בשפכים נדגמים בכניסה על מנת לנטר את איכות השפכים הנכנסים לתהליך הטיפול.

[tribulant_slideshow gallery_id=6]