מתקן להסמכת וסחיטת בוצה

מתקן להסמכת וסחיטת בוצה

ביצוע הקמת מבנה כולל הרכבת ציוד ומערכות היקפיות למתקן להסמכה ולסחיטה של בוצה. המתקן משמש לקליטה של בוצה מעוכלת

וסחוטה בתוך ממגורות של מאות מ"ק כל אחת והעמסה לצורך פינוי ע"י משאיות. כל התהליך מתבצע באופן אוטומטי, ע"י מערכות בקרה ותקשורת עם יתירות של 100%. הביצוע כלל מערכות צנרת פלב"מ, ציוד, קונסטרוקציות מתכת, מערכות אוורור, חשמל, מכשור ובקרה במסגרת הפרויקט החברה מבצעת עבודות עפר, פיתוח ותשתיות בכל המתחם.

[tribulant_slideshow gallery_id=11]