התקנת טורבינות בתחנת כח OPC חדרה

התקנת טורבינות בתחנת כח OPC חדרה

לסיכו  מספקת את כל החוף שירותים LTSA יחד עם מיצובישי (יפן) עבור 420 MWטורבינת גז.  לסיכו מתקינה את VPR (צינור אנכי מתלה) כדי 210m עבור GE בפרויקט אשלים.

Previous Image
Next Image

info heading

info content