הקמת מבנים עבור משרד הבטחון

הקמת מבנים עבור משרד הבטחון

הקמת מבנים שונים עבור משרד הביטחון, שבחלקם כוללים הקמת: מבני גנרטור, מבנה אנרגיה, חדרי בקרה, בונקרים, מבני מגורים לחיילים ועוד.

במסגרת הפרויקט החברה מבצעת עבודות עפר, פיתוח ותשתיות מערכות חשמל, מיזוג אוויר, אינסטלציה, גילוי אש, פיתוח סביבתי הכולל: רחבת חניה, מדרכות, כבישים ותאורה.

[tribulant_slideshow gallery_id=9]