הודעה בדבר רכישת חברת פולדמיר בע"מ

הסכם בעמ"נ-תרכוש 56% מחב' פולדמיר בכ-9.75 מ'ש ותוקצה אופ' עתידית להון המניות הנותר, העסקה כפופה לקיום תנאים מתלים. קישור לדיווח: