לסיכו בראי העיתונות

  1. רכישה ראשונה לאחר ההנפקה:

דה מרקר 1.4.2018 

  1. עוד חברת תשתיות בבורסה:

דה מרקר 25.5.2017 

  1. מיזוג בענף התשתיות המקומי:

כלכליסט 1.4.18