מט"ש רהט

הרחבת מכון טיהור שפכים רהט לספיקה של 12,500 מק"י ושדרוגו לאיכות קולחין שלישונית .

קרא עוד »

קשרי משקיעים

הודעות לציבור

1. בת(85%) תממש אופציה לרכישת יתרת מניות בחברות בארה"ב -המשך

          19 ביולי 2021 לכבוד                                                  לכבוד רשות ניירות ערך                                    הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רחוב כנפי נשרים 22,                             

קרא עוד »

מט"ש רהט

הרחבת מכון טיהור שפכים רהט לספיקה של 12,500 מק"י ושדרוגו לאיכות קולחין שלישונית .

קרא עוד »

הלקוחות שלנו

0001

חברת לסיכו מונפקת בבורסה בתל אביב. היכנסו וצפו בסרטון.