תחנות שאיבה ביוב

בפרויקט זה, השפכים הנכנסים למכון הטיפול נאספים מהעיר שבה מבוצע הטיפול ומיישובי הסביבה, זאת באמצעות תשתית ביוב מתקדמת ומסועפת.

פרויקט מכון טיהור שפכים

פרויקט מכון טיהור שפכים. מכון הטיהור יכול לטפל במאות אלפי מ"ק ליממה. מתקן טיהור, מאגר למים מטוהרים כולל משאבות ומערכת סינון.

פרויקט קדם טיפול

קדם טיפול הנו פרויקט הכולל מערכות טיפול קדם בשפכים הנואגני שיקוע ראשוני: מגובים מכניים ב -3 דרגות סינון, מערכת שיקוע וסילוק חול,

הקמת מבנים עבור משרד הבטחון

הקמת מבנים שונים עבור משרד הביטחון, שבחלקם כוללים הקמת: מבני גנרטור, מבנה אנרגיה, חדרי בקרה, בונקרים, מבני מגורים לחיילים ועוד.

מתקן להסמכת וסחיטת בוצה

ביצוע הקמת מבנה כולל הרכבת ציוד ומערכות היקפיות למתקן להסמכה ולסחיטה של בוצה. המתקן משמש לקליטה של בוצה מעוכלת