הקמה

מבנה מגזר פרויקטים בהקמה

פעילות הקבוצה במגזר הפרויקטים בהקמה, מבוצעת באמצעות החברה וחברות בנות, ועוסקת בתחומי הביצוע, הבניה וההנדסה לסוגיה. העבודה מתאפיינת בשימוש באמצעים טכנולוגיים וטכניקות עבודה חדישות ומתקדמות בתכנון ובביצוע פרויקטים הנדסיים מורכבים בתחומי פעילות מגוונים כגון: בנייה מבנים לרשויות שונות כולל מבני ציבור, הנחת פסי רכבת, מתקני טיהור שפכים, תחנות שאיבה, מערכות בתחנות כח, מערכות צנרת מורכבת, מתקני אחסון והובלה של דלקים וגזים, מתקנים ייעודיים, מבנים מוגנים, בריכות מים, הנחת קווי מתח עליון ועוד.
הפעילות במגזר פרויקטים בהקמה מאופיינת לרוב בפרויקטים היוצאים לביצוע באמצעות הליך של בקשה לקבלת הצעות מחיר או מכרז פומבי, הכפוף לרוב לעמידה, בין היתר, בתנאי סף הנדסיים, מקצועיים, פיננסיים וסיווג קבלני. הקבוצה פעלה ופועלת להכשרתה כספק מאושר אצל לקוחות בינלאומיים הפועלים בישראל ולקוחות מקומיים אשר בשל אופי הפעילות שלהם אינם כפופים לחוק המכרזים ומבצעים הליכים סגורים של הצעות מחיר אשר בהם קיימת חשיבות גדולה למרכיב הטכני, הניסיון וזמינות כח אדם וציוד.
חמשת תחומי הפעילות בהם פועלת הקבוצה במסגרת מגזר פרויקטים בהקמה הינם:

  • תחום תשתיות הנדסה אזרחית –  מרכז את תחום ההקמה של פרויקטי הנדסה אזרחית (כגון מבנים מסוגים שונים, תשתיות מעל ומתחת לפני הקרקע) וכן, עבודות עבור מערכת הביטחון בישראל לרבות, מבנים מנהלתיים ומבצעיים כולל מבנים מוגנים ומכשולים בגבולות שבין ישראל לשכנותיה.
  • תחום תשתיות רכבת – מרכז את תחום ההקמה של תשתיות הרכבת (לרבות הנחת מסילות ועבודות נלוות).
    https://www.youtube.com/watch?v=ppDl5xapDRk
  •  תחום תשתיות צנרת ואנרגיה  – מרכז את תחום הקמת תשתיות צנרת דלק, גז, מים וביוב וכן עבודות מכאניות של צנרת והתקנות ציוד בתחנות כוח.
  • תחום תשתיות צנרת נקיה – מרכז את תחום הקמת תשתיות צנרת תהליכית מורכבת לענפי הפרמצבטיקה, מזון והמיקרו אלקטרוניקה, לרבות חדרים נקיים.
  • תחום תשתיות איכות סביבה – מרכז את תחום תשתיות הקשורות לאיכות סביבה כמו הקמת מתקני טיהור שפכים (מט"שים), תחנות שאיבה, תשתיות במתקני התפלה, מתקנים לטיפול בבוצה ובריח.