אחזקה

מבנה מגזר אחזקה וזכיינות

פעילות הקבוצה במגזר האחזקה וזכיינות, מבוצעת באמצעות החברה וחברות בנות, ובמסגרתו חברות הקבוצה מעמידות שירותי תחזוקה ללקוחותיה בתחומי הפעילות השונים של הקבוצה, וזאת בדרך כלל באמצעות התקשרות בחוזים ארוכי טווח (לרוב 3 שנים ומעלה). שירות זה מאופיין בביזור של לקוחות ובתזרים הכנסות קבוע המעניק לקבוצה צבר הכנסות יציב לאורך תקופות ארוכות ויכולת גיוס כח אדם, הכשרות, רכש ציוד ובניית תכניות עבודה לטווח ארוך.

במסגרת המגזר פועלת הקבוצה בתחומים הבאים:

  • תחזוקה ושירות לתשתיות מים וביוב – הקבוצה מספקת שירותי אחזקה מונעת, אחזקת שבר ועבודות יזומות למערכות מים וביוב במיוחד עבור לקוחות מוניציפליים ומוסדיים, לרוב באמצעות חוזי מסגרת  לטווח של מספר שנים הכוללים לעיתים גם דרישה לזמינות של 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. לאחרונה, נוסף שירות בתחומי ביצוע משלימים כדוגמת עבודות ניפוץ ושרוול צנרת אשר מאפשרים ביצוע עבודות תחזוקה לתשתיות צנרת קיימות תוך הפחתה משמעותית בצורך לבצע חפירות ופתיחת כבישים. כמו כן, החברה מעניקה שירותי תחזוקה ושירות לשני מתקני טיהור שפכים.
  • תחזוקה ושירות במתקני אנרגיה – הקבוצה מבצעת עבודות שירות ותחזוקה במתקני אנרגיה ותחנות כח, לרבות אחזקת טורבינות ועבודות אחזקה מכנית.
  • זכיינות לפרויקטים בשיטות BOT ונוספות – החברה הקימה ומפעילה  תשתיות לטיפול ומתן שירותים שונים בתחום איכות הסביבה במסגרת חוזי זכיינות.