תחומי פעילות

הקמה

פעילות הקבוצה במגזר הפרויקטים בהקמה, מבוצעת באמצעות החברה וחברות בנות, ועוסקת בתחומי הביצוע, הבניה וההנדסה לסוגיה. העבודה מתאפיינת בשימוש באמצעים טכנולוגיים וטכניקות עבודה חדישות ומתקדמות בתכנון ובביצוע פרויקטים הנדסיים מורכבים בתחומי פעילות מגוונים

אחזקה

פעילות הקבוצה במגזר האחזקה וזכיינות, מבוצעת באמצעות החברה וחברות בנות, ובמסגרתו חברות הקבוצה מעמידות שירותי תחזוקה ללקוחותיה בתחומי הפעילות השונים של הקבוצה

נתונים

קבוצת לסיכו בין חברות הבניה, יזמות והתשתיות הגדולות בישראל.
להלן נתונים כללים על החברה:

שנת הקמה: 1969

נסחרת בבורסה לניירות ערך בישראל משנת 2017

דירוג לשנת 2019: מקום 8 בתחום התשתיות

דירוג לשנת 2018: מקום 8 בתחום התשתיות והבניה

לקבוצה תקני בטיחות ואיכות, רשיונות קבלניים ועוד

חברות הבת שלנו

צור קשר