בריכת המורים – 50,0000 מ"ק קו מחבר אבו גוש לבריכת המורים – קטע בדרך הגישה לבריכה דרך גישה לבריכת המורים

"מקורות" מקימה סמוך לישוב הר אדר, בריכת בטון מקורה בנפח איגום של 50,000 מ"ק מים מצינורות פלדה בקוטר "36 ובאורך של כ – 980 מ' וסלילת דרך גישה לבריכה באורך של כ – 1,130 מ' אשר קו הפלדה יונח תחתיה. העבודה כוללת בין היתר עבודות צנרת מערכות צנרת עיליות ותת קרקעיות, עבודות בטונים, הקמת הבריכה מבטון דרוך, עבודות עפר, עבודות שיקום נופי, עבודות אספלטים, עבודות לביצוע הסדרת התחברות לכביש מס' 425 באמצעות צומת קבועה, עבודות תמרור, בטיחות, צביעה, חשמל ותאורה.

תחנות שאיבה ביוב

בפרויקט זה, השפכים הנכנסים למכון הטיפול נאספים מהעיר שבה מבוצע הטיפול ומיישובי הסביבה, זאת באמצעות תשתית ביוב מתקדמת ומסועפת.

פרויקט מכון טיהור שפכים

פרויקט מכון טיהור שפכים. מכון הטיהור יכול לטפל במאות אלפי מ"ק ליממה. מתקן טיהור, מאגר למים מטוהרים כולל משאבות ומערכת סינון.

פרויקט קדם טיפול

קדם טיפול הנו פרויקט הכולל מערכות טיפול קדם בשפכים הנואגני שיקוע ראשוני: מגובים מכניים ב -3 דרגות סינון, מערכת שיקוע וסילוק חול,

הקמת מבנים עבור משרד הבטחון

הקמת מבנים שונים עבור משרד הביטחון, שבחלקם כוללים הקמת: מבני גנרטור, מבנה אנרגיה, חדרי בקרה, בונקרים, מבני מגורים לחיילים ועוד.

מתקן להסמכת וסחיטת בוצה

ביצוע הקמת מבנה כולל הרכבת ציוד ומערכות היקפיות למתקן להסמכה ולסחיטה של בוצה. המתקן משמש לקליטה של בוצה מעוכלת

  • 1
  • 2