התקנת קווי דלק בתי זיקוק אשדוד
התקנת שרוולים וצינורות בחזית הכניסה לבתי הזיקוק

התקנת קווי דלק בתי זיקוק אשדוד

Previous Image
Next Image

info heading

info content