התקנת קווי דלק בתי זיקוק אשדוד
התקנת שרוולים וצינורות בחזית הכניסה לבתי הזיקוק

התקנת קווי דלק בתי זיקוק אשדוד

 

 

 

Previous Image
Next Image

info heading

info content