התקנת טורבינות בתחנת כח OPC חדרה

התקנת טורבינות בתחנת כח OPC חדרה

לסיכו ביצעה את התקנת טורבינות הגז בטורבינת הקיטור בתחנת הכוח OPC חדרה.

Previous Image
Next Image

info heading

info content