הודעה בדבר רכישת חברת פולדמיר בע"מ

הודעה בדבר רכישת חברת פולדמיר בע"מ

הסכם בעמ"נ-תרכוש 56% מחב' פולדמיר בכ-9.75 מ'ש ותוקצה אופ' עתידית להון המניות הנותר, העסקה כפופה לקיום תנאים מתלים.

קישור לדיווח:

http://maya.tase.co.il/reports/details/1155213